Restaureerimistööd

Valikuline mikro-abrasiivpuhastus.
IBIX®i poolt väljatöötatud suruõhuga töötav mikro-abrasiivpuhastussüsteem võimaldab ajaloolistelt ja ka kaasaegsetelt suure väärtusega kivist rajatistelt tulemuslikult eemaldada keskkonnamõjudest tingitud määrdumise. Nii on täielikult tagatud puhastatava pinna riskivaba säilitamine, kusjuures säilib ka paatina ning ajalooliselt väärtuslikud ja olulised kihid nagu kips, krohv ja kaitsekatted.

Puhastussüsteem võimaldab kasutada töörõhku alates väga madalast rõhust (0,2 baari), kontrollimaks abrasiivjuga, mis langeb töödeldavale pinnale kas ristisuunas või mööda puutujat. Samuti on võimalik valida sobivaim keemilise koostise ja suurusega abrasiivmaterjali graanul (vastavalt töödeldava pinna omadustele ja seisundile).

IBIX-süsteem on universaalne ja tagab abrasiivjoa täpse juhtimise. Seega saab operaator puhastusprotsessi hästi juhtida ning valida kõige sobivamad tööparameetrid.